Voir les opérateurs
   • PRAEMONENDA.
   • INSTITUTIO CHRISTIANAE RELIGIONIS IN LIBROS QUATUOR NUNC PRIMUM DIGESTA CERTISQUE DISTINCTA CAPITIBUS AD APTISSIMAM METHODUM AUCTA ETIAM TAM MAGNA ACCESSIONE UT PROPEMODUM OPUS NOVUM HABERI POSSIT IOANNE CALVINO AUTORE 1559.
   • IOANNES CALVINUS LECTORI.
   • PRAECIPUA CAPITA EORUM QUAE IN HOC INSTITUTIONIS CHRISTIANAE OPERE CONTINENTUR.
   • POTENTISSIMO ILLUSTRISSLMOQUE MONARCHAE, FRANCISCO, FRANCORUM REGI CHRISTIANISSIMO, PRINCIPI SUO, IOANNES CALYLNUS PACEM AC SALUTEM IN CHRISTO PRECATUR.
   • INSTITUTIONIS CHRISTIANAE RELIGIONIS LIBER PRIMUS. DE COGNITIONE DEI CREATORIS.
    • CAPUT Dei notitiam et nostri res esse coniunctas, et quomodo inter se cohaereant.
    • CAPUT. Quid sit Deum cognoscere, et in quem finem tendat eius cognitio.
    • CAPUT. Dei notitiam hominum mentibus naturaliter esse inditam.
    • CAPUT. Eandem notitiam partim inscitia, partim malitia vel suffocari vel corrumpi.
    • CAPUT. Dei notitiam in mundi fabrica et continua eius gubernatione lucere.
    • CAPUT. Ut ad Deum creatorem quis perveniat, opus esse scriptura duce et magistra.
    • CAPUT. Quo testimonio scripturam oporteat sanciri, nempe spiritus : ut certa constet eius autoritas ; atque impium esse commentum, fidem eius pendere ab ecclesiae iudicio.
    • CAPUT. Probationes, quatenus fert humana ratio, satis firmas suppetere ad stabiliendam scripturae fidem.
    • CAPUT. Omnia pietatis principia evertere fanaticos, qui, posthabita scriptura, ad revelationem transvolant.
    • CAPUT. Scripturam, ut omnem superstitionem corrigat, verum Deum exclusive opponere diis omnibus gentium.
    • CAPUT. Deo tribuere visibilem formam nefas esse, ac generaliter deficere a vero Deo quicunque idola sibi erigunt.
    • CAPUT. Deum ab idolis discerni, ut solus in solidum colatur.
    • CAPUT. Unicam Dei essentiam ab ipsa creatione tradi in scripturis, quae tres in se personas continet.
    • CAPUT. ) In ipsa etiam mundi et rerum omnium ereatione scripturam certis notis discernere verum Deum a fictitiis.
    • CAPUT. Qualis homo sit creatus : ubi de animae facultatibus, de imagine Dei, libero arbitrio, et prima naturae integritate disseritur.
    • CAPUT. Deum sua virtute mundum a se conditum fovere ac tueri, et singulas eius partes sua providentia regere.
    • CAPUT. Quorsum et in quem scopum referenda sit haec doctrina, ut nobis constet eius utilitas.
    • CAPUT. Deum ita impiorum opera uti, et ani mos flectere ad exsequenda sua iudicia, ut purus ipse ab omni labe maneat.
   • INSTITUTIONIS CHRISTIANAE RELIGIONIS LIBER SECUNDUS. DE COGNITIONE DEI REDEMPTORIS IN CHRISTO, QUAE PATRIBUS SUB LEGE PRIMUM, DEINDE ET NOBIS IN EVANGELIO PATEFACTA EST.
    • CAPUT. Adae lapsu et defectione totum huma num genus maledictioni fuisse addic tum, et a prima origine degenerasse ; ubi de peccato originali.
    • CAPUT. Hominem arbitrii libertate nunc esse spoliatum et miserae servituti addictum.
    • CAPUT. Ex corrupta hominis natura nihil nisi damnabile prodire.
    • CAPUT. Quomodo operetur Deus in cordibus hominum.
    • CAPUT. Obiectionum refutatio, quae pro defensione liberi arbitrii afferri solent.
    • CAPUT. Homini perdito quaerendam in Christo redemptionem esse.
    • CAPUT. Legem fuisse datam, non quae populum veterem in se retineret, sed quae foveret spem salutis in Christo usque ad eius adventum.
    • CAPUT. Legis moralis explicatio.
     • PRAECEPTUM PRIMUM. Ego sum Iehovah, Deus tuus qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis : non habebis deos alienos coram facie mea.
     • PRAECEPTUM SECUNDUM. Non facies tibi sculptile, neque similitudinem ullam eorum quae in coelo sunt sursum, vel in terra deorsum, vel in aquis quae sub terra sunt. Non adorabis, neque coles.
     • PRAECEPTUM TEETIUM. Non usurpabis nomen Iehovae Dei tui in vanum.
     • PRAECEPTUM QUARTUM. Recordare ut diem sabbathi sanctifices. Sex diebus operaberis et facies omnia opera tua ; septimo autem die sabbathum Iehovae Dei tui est. Non facies ullum opus in eo, etc.
     • PRAECEPTUM QUINTUM. Honora patrem tuum et matrem ut sis longaevus super terram quam Iehova Deus tuus daturus est tibi.
     • PRAECEPTUM SEXTUM. Non occides.
     • PRAECEPTUM SEPTIMUM. Non moechaberis.
     • PRAECEPTUM OCTAVUM. Non furtum facies.
     • PRAECEPTUM NONUM. Non eris adversus proximum tuum testis mendax.
     • PRAECEPTUM DECIMUM. Non concupisces domum proximi tui, etc.
    • CAPUT. Christum, quamvis sub lege Iudaeis cognitus fuerit, tamen in evangelio demum exhibitum fuisse.
    • CAPUT. De similitudine veteris et novi testamenti.
    • CAPUT. De differentia unius testamenti ab altero.
    • CAPUT. Christum, ut mediatoris officium praestaret, oportuisse fieri hominem.
    • CAPUT. Christum veram humanae carnis substantiam induisse.
    • CAPUT. Quomodo duae naturae mediatoris efficiant personam.
    • CAPUT. Ut sciamus quorsum missus fuerit Christus a patre, et quid nobis attulerit, tria potissimum spectanda in eo esse, munus propheticum, regnum et sacerdotium.
    • CAPUT. Quomodo redemptoris partes impleverit Christus, ut nobis salutem acquireret ; ubi de morte et resurrectione eius agitur, et in coelum ascensu.
    • CAPUT. Recte et proprie dici Christum nobis promeritum esse gratiam Dei et salu tem.
   • INSTITUTIONIS CHRISTIANAE RELIGIONIS LIBER TERTIUS. DE MODO PERCIPIENDAE CHRISTI GRATIAE, ET QUI INDE FRUCTUS NOBIS PROVENIANT, ET QUI EFFEOTUS CONSEQUANTUR
    • CAPUT. Quae de Christo dicta sunt, nobis pro desse, arcana operatione spiritus.
    • CAPUT. De fide : ubi et definitio eius ponitur, et explicantur quae habet propria.
    • CAPUT. Fide nos regenerari ; ubi de poenitentia.
    • CAPUT. Quam procul absit ab evangelii puritate quidquid de poenitentia garriunt sophistae in suis scholis ; ubi de confessione et satisfactione agitur.
    • CAPUT. De supplementis quae ad satisfactiones adiiciunt, nempe indulgentiis et purgutorio.
    • CAPUT. De vita hominis christiani : ac primum, quibus argumentis ad eam nos hortetur scriptura.
    • CAPUT. Summa vitae christianae ; ubi de abnegatione nostri.
    • CAPUT. De crucis tolerantia, quae pars est abnegationis.
    • CAPUT. De meditatione futurae vitae.
    • CAPUT. Quomodo utendum praesenti vita eiusque adiumentis.
    • CAPUT. De iustificatione fidei, ac primo de ipsa nominis et rei definitione.
    • CAPUT. Ut serio nobis persuadeatur gratuita iustificatio, ad Dei tribunal tollendas esse mentes.
    • CAPUT. Duo esse in gratuita iustificatione observanda.
    • CAPUT. Quale initium rastificationis et continui progressus.
    • CAPUT. Quae de operum meritis iactantur, tam Dei laudem in conferenda iustitia, quam salutis certitudinem evertere.
    • CAPUT. Refutatio calumniarum quibus hanc doc trinam odio gravare conantur papistae.
    • CAPUT. Promissionum legis et evangelii con ciliatio.
    • CAPUT. Ex mercede male colligi operum iustitiam.
    • CAP.. De libertate christiana.
    • CAPUT. De oratione, quae praecipuum est fidei exercitium, et qua Dei beneficia quotidie percipimus.
    • CAPUT. De electione aeterna, qua Deus alios ad salutem, alios ad interitum praedestinavit.
    • CAPUT. Confìrmatio huius doctrinae ex scripturae testimoniis.
    • CAPUT. Refutatio calumniarum quibus haec doctrina sempèr inique gravata fuit.
    • CAPUT. Electionem sanciri Dei vocatione ; reprobos autem sibi accersere iustum, cui destinati sunt, interitum.
    • CAPUT. De resurrectione ultima.
   • INSTITUTIONS CHRISTIANAE RELIGIONIS LIBER QUARTUS. DE EXTERNIS MEDIIS VEL ADMINICULIS QUIBUS DEUS IN CHRISTI SOCIETATEM NOS INVITAT ET IN EA RETINET.
    • CAPUT. De vera ecclesia cum qua nobis colenda est unitas, quia piorum omnium mater est.
    • CAPUT. Comparatio falsae ecclesiae cum vera.
    • CAPUT. De ecclesiae doctoribus et ministris, eorum electione et officio.
    • CAPUT. De statu veteris ecclesiae et ratione gubernandi quae in usu fuit ante papatum.
    • CAPUT. Antiquam regiminis formam omnino pessumdatam fuisse tyrannide papatus.
    • CAPUT. De primatu romanae sedis.
    • CAPUT. De exordio et incrementis romani papatus, donee se in hanc altitudinem extulit, qua et ecclesiae libertas oppressa et omnis moderatio eversa fuit.
    • CAPUT. De potestate ecclesiae quoad fidei dogmata ; et quam effraeni licentia ad vitiandam omnem doctrinae puritatem tracta fuerit in papatu.
    • CAPUT. De conciliis eorumque autoritate.
    • CAPUT. De potestate in legibus ferendis, in qua saevissimam tyrannidem in animas et carnificinam exercuit papa cum suis.
    • CAPUT. De ecclesiae iurisdictione eiusque abusu, qualis cernitur in papatu.
    • CAPUT. De ecclesiae disciplina, cuius praecipuus usus in censuris et excommunicatione.
    • CAPUT. De votis quorum temeraria nuncupatione quisque se misere implicuit.
    • CAPUT. De Sacramentis.
    • CAPUT. De Baptismo.
    • CAPUT. Paedobaptismum cum Christi institutione et signi natura optime congruere.
    • CAPUT. De sacra Christi coena, et quid nobis conferat.
    • CAPUT. De missa papali, quo sacrilegio non modo profanata fuit coena Christi sed in nihilum redacta.
    • CAPUT. De quinque falso nominatis sacramentis : ubi sacramenta non esse quinque reliqua, quae pro sacramentis hactenus vulgo habita sunt, declarator, tum qualia sint ostenditur.
     • DE CONFIRMATIONE.
     • DE POENITENTIA.
     • DE ULTIMA, UT VOCANT, UNCTIONE.
     • DE ORDINIBUS ECCLESIASTICIS.
     • DE MATRIMONIO.
    • CAPUT. De politica administratione.
Ioannis calvini opera quae supersunt omn…
Vous n'avez pas accès à lecture de cet ouvrage

Pour citer ce chapitre :

Calvin, Jean.
Chap. « Page de titre () » in Ioannis calvini opera quae supersunt omnia. Volumen II.
Ed. Guilielmus Baum, Eduardus Cunitz et Eduardus Reuss.
Genève: Librairie Droz, 1864
9782600061292

Pour citer un extrait :

Les numéros de pages de la version papier ont été insérés en petits caratères gris au fil du texte et les numéros de notes conservés à l'identique.

Ce contenu numérique peut donc être cité de la même manière que sa version papier.

PDF généré dans le cadre de la licence nationale Istex, depuis le XML-TEI des portails Droz

© Librairie Droz S.A. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit

Corpus Reformatorum
Volumen XXX
Ioannis Calvini
Opera quae supersunt omnia
Volumen II
Ediderunt
Guilielmus Baum, Eduardus Cunitz, Eduardus Reuss
apud C. A. Schwetschke et filium (M. Bruhn.)
Brunsvigae
1864
Version numérique : CC BY NC SA 2015 by Librairie Droz S.A., 11, rue Massot, Genève.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced
or translated in any form, by print, photoprint, microfilm, microfiche or any
other means without written permission from the publisher.

Enregistrer la citation

     

Ajouter une note


Signaler une coquille

     

Ajouter une note


L'enregistrement à été ajouté à votre page de citations

La coquille à bien été signalée à l'éditeur. Merci !

Aide